پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

327

۲۲ خرداد ۹۵

در راستای رنسانس اخیر موهام رو از ته تراشیدم...

یکماه آینه بی آینه...

میخوام هیچ نشانه ای از گذشته نبینم حتی خودم رو...

+BVB

  • ۹۵/۰۳/۲۲
  • Omidreza