پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

330

۲۷ خرداد ۹۵

تسلی ناپذیر

کازائو ایشی گورو

ترجمه ی سهیل سمی

انتشارات ققنوس

تسلی ناپذیر هم تموم شد...

خودش که یه نویسنده ی انگلیسی که تبار ژاپنی داره،از کتاب های خوبشم

بازمانده ی روزه که جایزه بوکر رو برده و هرگز رهایم نکن که ژانر تخیلی...

من از خوندنش لذت بردم چون راوی گاهی از زبان همه ی شخصیت ها حرف

 می زد درسته که اینکار یکم ممکن گیج کننده باشه اما قدرت خارق العاده 

نویسنده تو خلق  شخصیت ها رو نشون میده...

موضوعش درباره ی یک پیانویست مشهور که برای یک اجرا به یک شهر 

عجیب با آدم های عجیب تر می ره...

اگر به دنبال اتفاق خارق العاده ای در طول داستان باشید این رمان بدون 

شک حوصلتون سر می بره...

یک پارگراف از کتاب:

سیر بودن هیچ ارتباطی به آن ندارد که ما چقدر می خوریم اما بستگی

به این داره که ما چگونه می خوریم...

لو عزیزم!خوشبختی هم همین طور است...

  • ۹۵/۰۳/۲۷
  • Omidreza