پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

337

۶ تیر ۹۵

حرف هایم با تو به اقرار کودکانه می ماند...

شاید به اندازه ی انگشت های یک دست هم نباشند آدم هایی که درد

دلم را می دانند و بی اغراق تو بهترینشانی...

هروقت که نباشم یا کم باشم بی منت صدایم میکنی ٬موقع حرف زدن زل

میزنی به چشمانم درست همانطور که دوست دارم...

کاش نمی رفتی...

  • ۹۵/۰۴/۰۶
  • Omidreza