پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

338

۱۰ تیر ۹۵

بهانه شدی که به همه ی دست های در هم گره خورده ی شهر

حسودی کنم...

از فراخی دنیا ٬

دست هایت ٬سهم زیادی بود؟

+نیستی ٬فدای یه تار موت...

+تئو می گفت:حتی قوی ترین آدم ها هم توی زندگی یه ترس بزرگ دارند..

  • ۹۵/۰۴/۱۰
  • Omidreza