پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

339

۱۲ تیر ۹۵

کاش می شد به دل ساده لوحم بفهمانم

اینکه فراموش می کند دیگران چه بر سرش آوردند

اسمش گذشت نیست ٬حماقت است...
  • ۹۵/۰۴/۱۲
  • Omidreza