می شود حرف هایمان بماند درگوشی؟؟؟

لااقل امشب را به خوابم بیا

که به تلافی این همه نبودن یک دل سیر نگاهت کنم

دلم برات نقطه شده...