پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

342

۱۵ تیر ۹۵

بی جهت تلاش می کنی،آدم های بی حیا برنده ی بازی زندگی اند...

  • ۹۵/۰۴/۱۵
  • Omidreza