پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

343

۱۷ تیر ۹۵

حالا بردار مثل احمق ها خودت را برای دیگران تشریح کن

نصیبش می شود تنهایی و این میگرن لعنتی...

  • ۹۵/۰۴/۱۷
  • Omidreza