پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

354

۳ مرداد ۹۵

تشریح رفتنت را که با دست و صدای لرزان می کنم

ناخواسته تشت رسوایی خودم را از بام نگاه بی تفاوت دیگران

به زمین می زنم...

همیشه تا به خودم بجنبم دیر شده و باز مغلوب سکوت و نجابت تو

در قبال بی قراری های کودکانه ی خودم شدم...

  • ۹۵/۰۵/۰۳
  • Omidreza