پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

355

۴ مرداد ۹۵

بی تو رفتن به درکه مثل رفتن به دَرکِ...

+پسا بی تابی
  • ۹۵/۰۵/۰۴
  • Omidreza