پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

361

۱۰ مرداد ۹۵

فلسفه ی زندگی آدم هایی که مکث کردن را بلدند دوست دارم...

  • ۹۵/۰۵/۱۰
  • Omidreza