پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

364

۱۳ مرداد ۹۵

من به تو ٬به حرف هایت به آغوشت و گریه های دیشب نیاز دارم...

بغلم کن...
  • ۹۵/۰۵/۱۳
  • Omidreza