_ تا حالا کسی بهت گفته وقتی می خندی چقدر خوب میشی؟

+ آره،اما خودش هیچوقت باعث نشد که بخندم...