پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

375

۲۴ مرداد ۹۵

_ تا حالا کسی بهت گفته وقتی می خندی چقدر خوب میشی؟

+ آره،اما خودش هیچوقت باعث نشد که بخندم...

  • ۹۵/۰۵/۲۴
  • Omidreza