پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

380

۲۶ مرداد ۹۵

مراقب باش غرور یه مرد لگد مال نکنی

چون ممکنه دیگه هیچوقت اون آدم احمق سابق نشه...
  • ۹۵/۰۵/۲۶
  • Omidreza