پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

384

۲۷ مرداد ۹۵

حس می کنم به جایی رسیدم که ٬

می توانم همه را تحمل کنم اما دوست داشتن دیگران ٬

خیلی بعیید به نظر می رسد...

  • ۹۵/۰۵/۲۷
  • Omidreza