یه شیرجه روی مرد چینی توی مراسم اهدای جوایز شیرجه قسمت خانوم ها

خیلی شیک و مجلسی می ره از هم وطنش که

صاحب مدال نقره شده خواستگاری می کنه...

((عجب نمایش جالبی...))

مورد داشتیم تو کشورمون مسوول های برگزار کننده ی یه لیگ ورزشی

بعد از یک سال مسابقه قهرمان رو سهوا ٬

توجه کنید ٬خیلی زیاد سهوا در دو شهر اعلام کردند و بعد از چند دقیقه

اشتباهشون رو خیلی سریع جبران کردند ٬ فقط این وسطا یه دو سه نفری

به دیار باقی شتافتند که اونم برای ما خیلی روتینِ...

به همین سادگی به همین خوشمزگی...

+یعنی قشنگ معلومه که خانومه رو گذاشته تو آمپاسا...

راضی ام ازت آقای ((کی کات))...

+ورزشکارای ایران که پیاپی در حال حذف شدن هستن ٬یاد بگیرن ٬

مدال که نمی آرید حداقل یکی یه حرکتی اینجوری بزنه که دل مردم شاد بشه...