پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

387

۲۹ مرداد ۹۵

انگار که همیشه ی خدا یک چیزی وجود دارد یا می آید که

بتونی از دستش بنِالی...

+بی تاب رفتنم...

  • ۹۵/۰۵/۲۹
  • Omidreza