پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

389

۲۹ مرداد ۹۵

این بغض بهانه ی پرواز منه ٬

نمیشکنمش٬

بهش پر و بال میدم ٬بزرگش می کنم واسه اوج گرفتن...

+ثانیه شماری می کنم برای رفتن...

  • ۹۵/۰۵/۲۹
  • Omidreza