پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

391

۳۰ مرداد ۹۵

خنده ی بی روح و آرامش به کمک صدایی که

با شادی تصنعی همراه بود ٬دروغش را به بهترین شکل می آراست ٬

((جناب شکور این پروسه ی زمانی ٬ روال شرکت ماست...))

بله متوجهم=آره ارواح عَمَت...

  • ۹۵/۰۵/۳۰
  • Omidreza