پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

394

۳۱ مرداد ۹۵

و باز هم سفر...

+الهی که این کوتاه ترین , پربار ترین سفر عُمرم باشد...

+خدایا خودم را به تو میسپارم قدرت درک حکمتت را نصیبم کن...

  • ۹۵/۰۵/۳۱
  • Omidreza