پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

397

۵ شهریور ۹۵

ضربان قلب تو ٬ضربآهنگ زندگی منه...

خدایا منو با بابام امتحان نکن ٬بهت التماس می کنم...

خدایا ٬خدایا ٬خدایا...

  • ۹۵/۰۶/۰۵
  • Omidreza