پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

401

۸ شهریور ۹۵

وقتایی که یک تجربه ی دردناک و سخت را از سَر می گذرانی ٬

هنگامه ی بازسازی اش برای دیگران خیلی مراقب باش...

شاید برای خودت حس سخن گفتن از یک ماجراجویی لذت بخش که

خودت را قهرمانش جا زدی داشته باشد اما مخاطبت

آن را با شخصی ترین خصوصیات درونی اش می سازد که

احتمالا تصویر ذهنی اش هیچ شباهتی به گفته های تو ندارد...

+دوستی های پایدار ماحصل درک تفاوت هاست نه یافتن شباهت ها...

+تحمل کدوم سخت تره شکم خالی یا کَله ی خالی؟!

من اگر حالم بهم بخوره بدون شک واژه بالا می آرم...

  • ۹۵/۰۶/۰۸
  • Omidreza