پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

404

۱۰ شهریور ۹۵

کاش می شد آدم با بعضی از خاطره هایش همچون

استالین با رفقایش برخورد کند...

یک جور تصفیه حساب خونین اما بی صدا که آب از آب تکان نخورد...

قسمت هایی را که دوست ندارد چنان سانسور کند که انگار

از اولش هم چیزی نبوده...

  • ۹۵/۰۶/۱۰
  • Omidreza