پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

451

۱۳ مهر ۹۵

از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و بر روزگار خود شکر می کنند

حالم بهم می خورد.

((داستایوفسکی))

+خیابان علم الهدی

  • ۹۵/۰۷/۱۳
  • Omidreza