پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

454

۱۵ مهر ۹۵

میدونی چیه؟؟؟

آرمان گرایی آدم آسیب پذیر می کنه...
  • ۹۵/۰۷/۱۵
  • Omidreza