پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

460

۱۹ مهر ۹۵

لااقل بگو نمی خواهی برگردی

اینطوری تکلیف خودم را می دانم

و باز...

منتظرت می مانم...

((کامران رسول زاده))
  • ۹۵/۰۷/۱۹
  • Omidreza