پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

461

۱۹ مهر ۹۵

هرچیزی که مال تو باشد خوب است ٬حتی اگر جای خالی تو باشد...

+((من از تو راه برگشتی ندارم...))
  • ۹۵/۰۷/۱۹
  • Omidreza