پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

467

۲۳ مهر ۹۵

وقتی به قسمت کوچکی از کسی رضایت می دهی یعنی آماده ی

همه چیز هستی ٬یعنی موهایت نسبت به گذشته بیشتر سفید شده ٬

یعنی زخمت خوب شده اما جایش مانده ٬یعنی دیگر پر شَر و شور

نیستی و متعادل شده ای ٬یعنی حالا دیگر برای عاشق شدن به جای

دل به منطقت رجوع می کنی و برای دلت شرط و شروط میگذاری...

خلاصه ی کلام اینکه دیگر شبیه آن آدم سابق نیستی...

به خوب و بدش کاری ندارم ٬اما اینکه توانسته ای یکبار در تنهایی

خودت را بکشی ٬ترسناک است...

  • ۹۵/۰۷/۲۳
  • Omidreza