پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

468

۲۳ مهر ۹۵

سال ها گذشت و ما به هم نرسیدیم

به جای تو اما زنی همراه من است ٬به تو شباهتی ندارد

از تو بهتر نیست ٬حتی زیباتر...

تنها به خاطر لجاجتم کار به اینجا رسید

اما وقتی موهایش را باز می کند ٬بی اختیار مثل همیشه تو را صدا می زنم

و او می خندد و با اشتیاق می پرسد:

رابطه ی بین موهایش و دخترمان چیست؟

و من هر بار می میرم...

((پیمان شمس))

  • ۹۵/۰۷/۲۳
  • Omidreza