پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

477

۲ آبان ۹۵

_مشکلم حل شد...

+واقعا؟

وِرد خواندی یا معجزه بلدی؟

_هیچکدام ٬صبوری کردم...

  • ۹۵/۰۸/۰۲
  • Omidreza