پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

478

۳ آبان ۹۵

باز هم آبان...

باز هم پاییز...

دوباره هنگامه ی لمس خوشبختی...

فصل قرار های عاشقانه...

فصل معجزه هاست این قاب هزار رنگ...

مطمئنم بودم 95 سال من می شود...

بعد از 6 سال باز بی دغدغه و از ته دل خوشحالم....

+نمی دونم به پاس کدام خوبی شانس دوباره زندگی کردن

را بهم بخشیدی ٬الان فقط میتونم بگم:

خدایا عاااااشششقتمممم...

  • ۹۵/۰۸/۰۳
  • Omidreza