پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

479

۴ آبان ۹۵

چه حالی می دهد زندگی را با عینک خوشبختی رصد کنی

گاهی آنقدر همه چیز برایت رویایی می شود که خودت

هم باورت نمی شود و هر یک ساعت یک بار خودت را

نیشگون می گیری که یک وقت این اتفاق ها خواب و خیال

نباشد...کاش می شد به همه ی آدم ها دو بار فرصت

زندگی داد ٬آدمی که زندگی دوباره نصیبش میشود ٬عمیق تر

نفس می کشد ٬می خندد ٬فکر میکند ٬ مهربان تر و صبورتر

می شود ٬آدمی که یکبار مرده است حتی ارزش همین

دم و بازدم تکراری را هم می داند و سعی می کند کم تر

دلی را بشکند ٬ حقی را نا حق ٬یا امیدی را نا امید کند...

+ روزهای خوب من حق توست ٬کاش بودی یاور همیشه مومن...

  • ۹۵/۰۸/۰۴
  • Omidreza