پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

480

۴ آبان ۹۵

آرامش من بیشتر از نگاهم ٬ در راه رفتنم پیداست...

  • ۹۵/۰۸/۰۴
  • Omidreza