پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

482

۵ آبان ۹۵

شاید آدم دلش گرفته ٬

شاید حالش گرفته ٬

شاید نفسش گرفته ٬

شاید نیاز دارد کسی کنارش بماند و به غُرغُر کردن هایش گوش کند ٬

بدخلقی هایش را تاب بیاورد ٬

گیردادن هایش را ببیند و لبخند بزند

نه اینکه...

ای بابا! آدم گاهی دوست دارد برود توی جِلد مرد بودنش٬

و هی خودش را بزند به نفهمیدن...

نشنیدن...

ندیدن...

تو را به خدا توی این لحظه ها کمی بیشتر به او توجه کنید ٬

کمی بیشتر حوصله اش کنید

کمی بیشتر مراعات کنید ٬

مرد است بد می شود ٬تلخ می شود ٬جِنی می شود

اما با یک صدای آرام و مهربانانه

با یک لبخند و نوازش عاشقانه ٬

با یک دوستت دارم ساده ٬

دوباره خودش می شود ٬آرام میشود ٬سر به راهتان می شود...

  • ۹۵/۰۸/۰۵
  • Omidreza