پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

484

۶ آبان ۹۵

کافیست فقط یکبار در زندگی طعم یک دوست داشتن واقعی را چشیده باشی ٬

آنوقت دیگر کلاه گشاد هیچ عشق تحمیلی از زندگی تا زانویت نمی آید...

+در زندگی هرکس یک نفر وجود دارد که جای خالی همه را پُر کرده...

  • ۹۵/۰۸/۰۶
  • Omidreza