پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

485

۷ آبان ۹۵

+گاهی دل بی دست و پا و سر به زیرم را

آهنگ یک موسیقی غمگین

هوایی می کند...

((قیصر امین پور))

  • ۹۵/۰۸/۰۷
  • Omidreza