پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

489

۹ آبان ۹۵

گاهی با حرف زدن فقط عشق را هدر می دهی...پس سکوت کن.

  • ۹۵/۰۸/۰۹
  • Omidreza