پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

495

۱۲ آبان ۹۵

این دوری حکمتش دوستی نیست...

تنها یک مدارای تلخ است که صبرش را مدیون روزگاری هستیم که

نداشتن ها و نرسیدن ها و نبودن ها را خوب یادمان داده...

نمی دانم چندمین تولد است که کنارتان نیستیم اما یادتان نرود که

ما صبر را از غربت نوشت طالعمان آموخته ایم...

صبور باشید و امیدوار که همه چیز وقتی سخت می شود که

در حال رسیدن به یک پایان خوب هستیم...

+تولدتون مبارک پاره های تنم...

ساده اما بزرگترین آرزوم براتون عاقبت به خیریه...بعدشم دو تا

بوسِ به قول حلما ((انرژی زا)) روی لُپتون...

دوستون دارم.

  • ۹۵/۰۸/۱۲
  • Omidreza