پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

496

۱۲ آبان ۹۵

_ چه رشته ای میخوای بخونی؟اقتصاد؟

+نه مادر جان فلسفه.

_به چه دردی میخوره؟

+یعنی چی؟

_ یعنی وقتی خوندی بعد چکار میتونی بکنی؟

+آهان...اگر منظورتون پول که از توش پولی در نمیاد...

_پس فقط میخوای بری مدرک بگیری؟

_نه مادر جان من برای لذتش میخوام بخونم واسه ی آگاهی که بهم میده ٬واسه

جواب هایی که به سوالام میده...

_ همه رفتن مدرک گرفتن نشستن تو خونه بیکارن...

.....

+به قول شاهین:از پدر و مادرم یه روز دل سرد میشی

چرا؟

چون اونا هم میخوان مثل گوسفند باشی...

  • ۹۵/۰۸/۱۲
  • Omidreza