پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

504

۱۹ آبان ۹۵

دو پیروزی با یک فرمول؟!

عصیان.

عصیان.

عصیان وجه مشترک همه ی قهرمان های داستان های تراژیک و اساطیری

تاریخ بشریت است...عبور از خط قرمز و شکستن تابو ها هنوز هم جذابیت و کارایی

خود را برای تحریک رای های خاموش یک جامعه یعنی کسانی که سیاست

زده شده اند اما هنوز هم صفات آزادی و عصیان را دارند ٬حفظ کرده است...

تولستوی در جنگ و صلح می گوید:((ولو که جهان بشریت هر از چندگاهی

برای تکان دادن و به حرکت واداشتن انبوه مردم به خواب رفته نیازمند افراد

فوق العاده باشد ٬اما سرانجام این مردم عادی هستند که با اتحاد یکدیگر تاریخ

بشریت را به پیش می برند...))

+در سیاست شرط بردن بازی ٬دانستن قواعد نیست ٬

برنده کسی است که به اصطلاح ((زیر میز زدن)) و عبور از قواعد بازی را بلد باشد.

پ.ن:آری ((یانکی ها)) به ترامپ.

  • ۹۵/۰۸/۱۹
  • Omidreza