پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

568

۲۲ دی ۹۵

به خاطر رفتار بد بقیه ازم عذرخواهی میکنه...

وقتی داره باهام حرف میزنه به

چشمام نگاه نمیکنه...

وقتی داریم با هم حرف میزنیم بقیه یه جوری

نگامون میکنن...مجبورم واسه ی تحویل آمار

هر روز آخر وقت که تنهاست برم پیشش...

اما مطمئنم اونم داره مثل من یه جوری رفتار

میکنه که دچار سوء تفاهم نشیم...

  • ۹۵/۱۰/۲۲
  • Omidreza