پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

572

۲۶ دی ۹۵

یکی از همکارا میپرسه ٬زندگی مجردی

سخت نیست؟

میگم:مجردی نه ٬اما تنهایی خیلی سخته...

  • ۹۵/۱۰/۲۶
  • Omidreza