پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

575

۲۹ دی ۹۵

عاشق های خوب ٬

نمیتونند چیزی جز عشق واقعی داشته باشند.

من عاشق خوبی نبودم....

  • ۹۵/۱۰/۲۹
  • Omidreza