پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

576

۲۹ دی ۹۵

میروی با عشق و حسن نیت تمام برای تولد

یک نفر که فکر میکنی دغدغه ی مسائل اجتماعی

دارد کتاب ((جامعه شناسی خودمانی)) را میخری ٬

آنوقت یک هفته بعد آن را در کتابخانه ی کسی

دیگر پیدا میکنی که به جای کتاب خواندن

کتاب جمع کردن را دوست دارد.

چقدر هی من نمیفهمم که دیگران کتاب خواندن را

دوست ندارند...

  • ۹۵/۱۰/۲۹
  • Omidreza