پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

578

۱ بهمن ۹۵

توی این مملکت برای جون انسان به اندازه ی

گوسفند ارزش قائل نیستند...

گویا آتش نشان ها زیر آوار زنده به گور شدند...

+متاسفم

  • ۹۵/۱۱/۰۱
  • Omidreza