پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

581

۶ بهمن ۹۵

ملت ایران با انقلاب سال 57 خسرالدنیا

و الآخره شدند.

((مهندس بازرگان))

  • ۹۵/۱۱/۰۶
  • Omidreza