پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

584

۹ بهمن ۹۵

و گاهی انقدر همه چیز رو براتون سخت میکنه

تا برگردید و به زمان و مسیر طی شده نگاه کنید

و به خاطر بیارید که انسان میتونه در مقابل حتی

بی رحم ترین اتفاقات زندگی تاب بیاره و همچنان

روی پاهای خودش بایسته...

تا بدونید که برای نوش شوکران زندگی باید به

جای معجزه دنبال بهانه کوچک و ساده بگردید...

+صدای اذان صبح دوست دارم...

  • ۹۵/۱۱/۰۹
  • Omidreza