پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

589

۲۹ بهمن ۹۵

((همت)) ٬همت کرد که ((همت)) شد....

+واقعا نمیدونستم حق دارم این عکس بذارم یا نه؟

اما ٬

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی....

  • ۹۵/۱۱/۲۹
  • Omidreza