پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

591

۳ اسفند ۹۵

اگر قرار به تجربه باشد پس سختی این تنهایی را قورت میدهم و صبر میکنم

تا همه را با تو تجربه کنم ٬

هنوز هم شب ها به تو فکر میکنم و دعا میکنم که خوب باشی ٬

من حتی بعدها را هم در خیالم می آورم ٬

اولین رقص دو نفره مان توی یک مهمانی خودمانی ٬

به بعدترش٬

به آغوشت ٬

حتی به روزهایی که به قول خودت شبیه بشکه ی آرد شده ای و متاسفی که

من باید با همین وضعیت بغلت کنم ٬

اما من توی همه ی این دقایق هم دوستت دارم و باز منتظر میمانم

تا بکرترین لحظه هایم کنار تو رنگ واقعیت بگیرد...

حالا دیگر شور و حال سال های پیش را ندارم و در آستانه ی 28 سالگی

آرامشی که از بافتن موهایت نصیبم میشود به داشتن دنیایی می ارزد...

به این فکر میکنم که هر روز بیشتر عاشقت میشوم و رج زدن

این تارهای طلایی میشود مهم ترین دغدغه ی عمرم

هیچکدام از این ها تقصیر من نیست وقتی که گذر عمر دارد

هر روز زیباتر از قبلت میکند....

  • ۹۵/۱۲/۰۳
  • Omidreza