پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

592

۴ اسفند ۹۵

وداع با اسلحه

ارنست همینگ وی

ترجمه ی نجف دریابندری

نشر نیلوفر

کتاب وداع با اسلحه به نظرم با وجود سبک وقایع نگاری که توی نوشتارش

داره کتاب بسیار دلکشی...قصه ی انسان های بیزار اما مجبور به جنگیدن

شاخصا فردریک هنری که بعد از یک عقب نشینی اجباری از ترس تیر باران شدن

از صحنه ی نبرد فرار میکنه تا با دوست دخترش کاترین که او هم به عنوان پرستار

در جبهه ها خدمت می کنه در سوییس زندگی کنه اما...

یک پاراگراف از کتاب:

رینالدی:یک خبر خوب هم برات دارم مدال میگیری.می خوان بت مدال نقره

بدن ٬ولی بلاخره ممکنه مدال برنز بتونند برات بگیرند.

فردریک:برای چی؟

رینالدی:برای اینکه سخت زخمی شده ای.میگن اگر بتونی ثابت کنی

که یک کار قهرمانی کرده ای می تونند مدال نقره برات بگیرند.حالا دقیقا

برام تعریف کن ببینم چه شد.هیچ کار قهرمانی هم کردی؟

  • ۹۵/۱۲/۰۴
  • Omidreza